ریدایرکت ۳۰۱

ریدایرکت ۳۰۱
ریدایرکت چه می‌باشد

ریدایرکت یا این که تغییر‌و تحول مسیر برای انتقال یک کاغذ اینترنت به برگه دیگر به کارگیری می شود . در ریدایرکت ۳۰۱ نیز یوزرها و نیز ربات های گوگل به برگه تازه منتقل میگردند و این سبب ساز می شود اعتبار سئویی یک کاغذ به ورقه نو منتقل میشود . در شرایطی که به صورت بی آلایش بخواهم ریدایرکت را تعریف بکنم می توان اظهار کرد در صورتی‌که شما در مرورگرتان نشانی تارنما salam . com را وارد کردید البته به وبسایت دیگری مثل bye . com وارد شدید , این بدان معنا است که رئیس وب سایت salam . com , سایتش را به نشانی نو منتقل نموده است .

چه هنگامی از ریدایرکت به کار گیری کنیم

تغییر‌و تحول نشانی صفحه ها وبسایت به عارضه ها متفاوتی انجام می شود . فرض فرمایید شما پیش از این یک محصولی در تارنما داشتید و درحال حاضر این متاع را حذف نموده اید و به اصطلاح یکی صفحه ها شما نات فاند شده‌است اما متاع دیگری را جایگزین جنس گذشته نموده اید یا این که این که نشانی یکی صفحه های سایتتان را عوض نموده اید اما نشانی پیشین به وسیله گوگل ایندکس شده‌است و اکنون ربات های گوگل با یک ورقه ای رو به رو می‌شوند که نیست . این عمل منجر زخم به سئوی سایت شما می شود و برای خودداری از این جراحت بایستی این صفحه های را به نشانی های نو منتقل فرمائید . به طور کلی به چند علت از ریدایرکت به کارگیری میکنیم .

تغییر‌و تحول دامنه وب سایت
تغییر‌و تحول نشانی یک ورقه
فعالسازی SSL
حذف یا این که افزودن www از اولِ نشانی تارنما
تفاوت ریدایرکت ۳۰۱ و ۳۰۲

از نظر عملکرد ریدایرکت ۳۰۱ و ۳۰۲ هر دو یک عمل را انجام می دهند و یک نشانی را به نشانی دیگر منتقل می نمایند . ولی از نگاه بهینه سازی وب سایت با یکدیگر تفاوت دارا هستند . به ریدایرکت ۳۰۱ ریدایرکت دایم و ریدایرکت ۳۰۲ را ریدایرکت موقت می نامند . استدلال این اسم گذاری نیز بدین برهان است که در ریدایرکت دایم اعتبار کل برگه یا این که وبسایت به نشانی تازه انتقال میابد اما در ریدایرکت موقت این اعتبار منتقل نمی‌شود .

چه طور ریدایرکت را انجام دهیم

به طور معمول به روش دستی از روش فولدر htaccess در هاست های لینوکسی یا این که با به کار گیری از افزونه در وب سایت های وردپرسی این عمل انجام می شود .

تغییرات دستی با به کارگیری از htaccess
Htaccess یک پوشه برای کانفیگ اینترنت سرور لینوکس ( آپاچی ) است و صرفا روی هاست های لینوکسی با اینترنت سرور آپاچی قابلیت ادیت این پوشه را دارید . برای ریدایرکت در htaccess می بایست از دستورها پایین استعمال فرمائید .

ریدایرکت یک کاغذ به برگه دیگر

Redirect 301 /old – page . html /new – page . html

ریدایرکت کل صفحه ها یک دامنه به دامنه تازه

RewriteEngine on

RewriteCond % {HTTP _ HOST} ^oldsite . com [NC , OR]

RewriteCond % {HTTP _ HOST} ^www . oldsite . com [NC]

RewriteRule ^ ( . * ) $ https : //newsite . com/$1 [L , R=301 , NC]

ریدایرکت ورژن سوای www به www

RewriteEngine on

RewriteCond % {HTTP _ HOST} ^example . com [NC]

RewriteRule ^ ( . * ) $ http : //www . example . com/$1 [L , R=301 , NC]

ریدایرکت ورژن با www به ورژن سوای www

RewriteEngine on

RewriteCond % {HTTP _ HOST} ^www . example . com [NC]

RewriteRule ^ ( . * ) $ http : //example . com/$1 [L , R=301 , NC]

ریدایرکت ورژن http به https

RewriteEngine On

RewriteCond % {HTTPS} off

RewriteRule ^ ( . * ) $ https : // % {HTTP _ HOST} % {REQUEST _ URI} [L , R=301]

ریدایرکت از زیردامنه به فایل

RewriteEngine on

RewriteCond % {HTTP _ HOST} ^blog . sample . com [NC]

RewriteRule ^ ( . * ) $ http : //sample . com/blog$1 [L , R=301 , NC]استعمال از افزونه در وردپرس
دارای اسم و رسم ترین افزونه در وردپرس برای ریدایرکت افزونه redirection است . این افزونه بیش تر از ۱ میلیون توشه نصب شده‌است و فعالیت با آن مضاعف آسوده است . از نصیب پلاگین ها آیتم پیکربندی پلاگین را تعیین نمائید و در ورقه تازه نظیر عکس تحت در نصیب source url پیوند آدرسی را که می‌خواهید ریدایرکت فرمایید قرار دهید و در نصیب target url آدرسی را که میخواهید برگه به آن ریدایرکت شود را وارد نمائید .

redirection plugin

تعدادی نکته در رابطه Redirect

ریدایرکت به https به صدق صورت پذیرد
به دو عامل اساسی است که از ssl روی وبسایت به کار گیری فرمایید . نخستین بخاطر این‌که رابطه دربین استفاده کننده و وبسایت به صورت کدگذاری ساخت برقرار می شود و دوم گوگل به تارنما های با ssl درجه بهتری در بهینه سازی وب سایت میدهد . صرفا زمانی ssl را فعال کردید از ریدایرکت آن مطمئن گردید . یعنی نشانی تارنما را با http گشوده فرمایید و تحلیل فرمائید به https انتقال می یابد یا این که خیر؟

ریدایرکت تو در تو ساخت نکنید
هنگامی یک ورقه را به کاغذ دیگری ریدایرکت کردید مجدد آن ورقه را به ورقه دیگری ریدایرکت نکنید و در تصحیح یک رینگ از ریدایرکت ها نسازید به دلیل آنکه ارزشی ندارد .

وبسایت با تنها با www یا این که سوای www گشوده شود
در صورتی تارنما شما با www و فارغ از www گشوده شود مانند این میماند که دو تا وبسایت دارید و یک پوئن منفی در سئو سایت حیث می شود . وب سایت صرفا از روش یک کدام از این نشانی ها بایستی گشوده شود و از ریدایرکت شدن www مطمئن گردید . فرقی ندارد که وب سایت شما با کدام گشوده شود , دارای اهمیت این است فقط یک نشانی داشته باشید .

What is a 301 Redirect, and When Should You Use One?

How to Get More Traffic from 301 Redirects

خدمات تولید محتوا

ساخت محتوا
رقابت در حوزه کسب و شغل های آنلاین به پیچیده ترین و تخصصی ترین حد خویش رسیده است . سرویس ها ایجاد محتوا یکی مهم‌ترین ابزارهای رابطه با استفاده کننده و تبدیل آن به مشتری است .

استراتژی تولید محتوا

ایجاد محتوا مبتنی بر راهکار صحیح باعث به فروش خواهد شد , نشر محتوا یکی موثرترین اقدامات در حوزه کسب و شغل های اینترنتی است .

ایجاد محتوا
راهکار ساخت محتوا
ایجاد محتوا در بالا با استعمال از شایسته ترین و موءثر روش ها انجام می شود . استعمال استراتژی های پیشنهادی ما سبب به اخذ محل ورود از موتورهای جستج شده و به دنبال به طوری نگارش می شود که قابلیت و امکان تبدیل استفاده کننده به مشتری در آن تا حد متعددی ارتقا پیدا می نماید .

هدف ها کلیدی از ایجاد محتوا چیست؟
فراگیری یا این که معرفی سرویس ها در موضوع ای مختص
آگهی , گزارش خبر‌ها به اشخاص
تولید شم عالی برای انجام مراحل Call to action
در حقیقت مهم‌ترین انگیزه از ساخت محتوا ارائه نیاز های استفاده کننده و آگاه کردن آن از موضوعی مختص است . هر چه محتوا از نگاه مفهومی پویا خیس باشد استفاده کننده با قرائت آن حس بهتری پیدا می نماید .

اهداف اصلی از تولید محتوا چیست؟

یک محتوا عالی چه خصوصیت های دارد؟
تفاوت دربین محتوا عالی و بد چطور معین می شود یا این که اینگونه بگوییم : یک محتوا عالی چه خصوصیت هایی دارد؟

۱ – محتوای مدام سبز
ایجاد محتوا در قالب هدف ها گوناگون انجام می شود ; گاه انگیزه با اهمیت ما جلب دقت حداکثری یوزرها و شکافت در قلب و روح آنهاست و درمقابل , گهگاه پیرو ارتباطی عمیق و طولانی بازه با استفاده کننده هستیم .

محتوای مدام با انگیزه جواب گویی به یوزرها ایجاد شده و ماهیت آن به زمان متعلق نیست ; بدین دسته از محتوا مدام سبز گفته می شود .

یک محتوا خوب چه ویژگی های دارد؟

تولید محتوا بر اساس استراتژی درست منجر به فروش خواهد شد، انتشار محتوا یکی از موثرترین اقدامات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی است.

۲ – نگارش درست
رعایت اصول نگارشی در روند ایجاد محتوا به وسیله بخش اعظمی از موسسات ارائه دهنده سرویس ها ایجاد محتوا وب سایت انجام نمی‌شود . یک محتوای عالی بایستی به صدق نگارش شده و از نشانه ها ادبی آن به فعالیت گرفته شوند .


۳ – از اشکال روش های ساخت محتوا در آن مستعمل باشد
زمانی که مشاجره محتوا به دربین می‌آید او‌لین تصویر عمده بشر ها خط و متن است البته این اعتقاد و باور با حقیقت اساسی مقداری مقایرت داراست . این روز ها اعتنا یوزرها روز آپ دیت نسبت به محتوای ویدئویی , پادکست , تصاویر و اینفوگرافیک ها بیشتر و بیشتر می شود .

کاربری که قصد مطالعه درخصوص یک واقعه تاریخی را دارااست به جای مطالعه یک کتاب ۴۰۰ کاغذ ای ترجیح می‌دهد فیلم ۲ ساعته آن را ببیند ; لذت بیشتری برده و زمان کمتری نیز صرف فهم و شعور مسئله شده .

۴ – مولف می بایست اصول ساخت محتوای متنی را رعایت نماید
میزان چگالی واژه و کلمه حیاتی , تیتر , خوانایی , روان بودن متن‌ها , به کارگیری از واژه اساسی حیاتی در گزاره اولیه از اصول اول ساخت محتوا است که ما با توجه کلیه آنان‌را رعایت میکنیم .

۵ – محتوای عالی مارک را پوشش میدهد
مارک های بزرگ می بایست توشه محتوای کیفیت خوب را بر دوش خویش بکشند ; برندی را در لحاظ بگیرید که کالای چرم ایجاد می نماید البته محتوایی در اینترنت به نام آن اشاره ای نکرده است در اینجا احتمال به اشتراک گذاری یا این که مارک منشن دوچندان تحت آمده و بر روی سئوی وب سایت تاثیر منفی می‌گذارد .

گویش های مورد پوشش
ما به گویش های پارسی , انگلیسی , روسی , فرانسه , ترکی استانبولی , عربی و آذربایجانی محتوا ساخت می کنیم , ترجمه متن ها به وسیله اشخاص کارشناس این حوزه انجام می شود .

جدول قیمت خدمات تولید محتوا

جدول بها سرویس ها ایجاد محتوا
اقتصادی الماس تخصصی
تحقیق واژه با اهمیت محتوا تحقیق کلمه و واژه مهم محتوا تحقیق کلمه و واژه اساسی محتوا
نگارش بر پایه ی راهکار بازاریابی نگارش بر پایه ی راهکار بازاریابی نگارش مبنی بر راهکار بازاریابی
۶۰۰ کلمه و واژه تا ۸۰۰ ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ کلمه و واژه تا ۲۰۰۰ واژه
۳ تصویر شاخص ۵ تصویر شاخص ۸ تصویر شاخص
تا ۱ توشه بازنویسی بدون‌پول تا ۲ توشه بازنویسی بدون‌پول تا ۳ توشه بازنویسی مجانی
بازخوانی و تصحیح داده ها بازخوانی و تصحیح داده ها بازخوانی و تصحیح داده ها
نگارش به وسیله تالیف کننده ماهر نگارش بوسیله نیروی کارشناس نگارش بوسیله نیروی کارشناس
ساکن سازی مستقر سازی ساکن سازی
یک واژه اصلی دو واژه اساسی سه واژه و کلمه حیاتی
واژه و کلمه مهم کلیدی کلمه و واژه اساسی + لغت ها لانگ تیل واژه و کلمه با اهمیت + لغات لانگ تیل
۷۰ , ۰۰۰ تومان ۱۰۰ , ۰۰۰ تومان ۱۵۰ , ۰۰۰ تومان
طرح ساخت محتوا به صورت ماهانه / دایم
مبنا ماهر الماس
ساخت ۱ محتوا در هفته ایجاد ۲ محتوا در هفته ایجاد ۳ محتوا در هفته
همانند سازی مبنی بر نام و نشان مارک نگارش بر طبق راهکار بازاریابی نگارش بر پایه ی راهکار بازاریابی
۶۰۰ تا ۸۰۰ کلمه و واژه ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ کلمه و واژه تا ۲۰۰۰ کلمه و واژه
۱۸۰ , ۰۰۰ تومان/ماهانه ۳۲۰ , ۰۰۰ تومان/ماهانه ۴۸۰ , ۰۰۰ تومان/ماهانه
پرسخ و جواب
آیا بایستی محتوای وب سایت را برون سپاری کرد؟
ممکن است در روند بازاریابی شما شغل های مهمترین نسبت به ساخت محتوا برای مغازه اینترنتی خویش داشته باشید در اینجا اشخاص آفریننده محتوا می توانن جایگزین قابل قبولی برای زمان شما در قبال هزینه پرداختی باشند .

طرح تولید محتوا به صورت ماهانه / دائم

آیا نویسندگان درکی از متن خویش دارند؟
ما قبلی از نوشتن به بررسی قضیه متبوع میپردازیم , در وب کاوش کرده و منتخب فهم خویش را خودکار می‌زنیم .

ثبت پیشنهاد ساخت محتوا
برای ثبت توصیه ابتدا با قانون ها وبسایت و سوال ها رایج آشنا شده و آنگاه به واسطه لبریز کردن فرم تماس با ما خواهش خویش را ارسال فرمائید .

استراتژی سئو

شرکت شما وب سایت خود را مجدداً راه اندازی کرده است و شما مسئول محتوا هستید. بسیار هیجان انگیز است ، درست است؟ سپس رئیس شما به شما می گوید شما نیز مسئول بهینه سازی موتور جستجو (SEO) هستید. ناگهان ، این پروژه دیگر خیلی جالب نیست. شما یک معلم SEO نیستید. شما سالها تجربه در زمینه سئو ندارید. وحشت شروع می شود.

تدوین استراتژی سئو می تواند پیچیده باشد، اما فهم مفهوم آن را می توان با تفکیک عناصر به چهار قسمت اصلی ساده تر کرد.

صبر کن! باور کنید یا نه ، چه استراتژی سئو خود را به کار بگیرید ، چه در حال بهبود ، یا تازه شروع به کار کنید ، اصول اولیه سئو کار چندان سختی نیست. در واقع ، آنها عمدتاً عقل سلیم هستند. من در تلاش نیستم چیزی را از ستارگان راک که در زمینه تخصص SEO کار کرده اند دور کنم. ما به این افراد احتیاج داریم تخصص آنها فوق العاده با ارزش است زیرا علم SEO زیادی در SEO دارد و به محض اینکه موتورهای جستجو مانند گوگل به روز رسانی الگوریتم های خود را ادامه می دهند ، دائماً در حال تغییر است.

آنچه می گویم این است که برای اطمینان از اینکه وب سایت شما برای ترافیک موتور جستجوی ارگانیک مناسب است ، لازم نیست مدرک کارشناسی ارشد در SEO داشته باشید. این هفت راه ساده برای ایجاد یک استراتژی قوی SEO را بررسی کنید:

 1. کلمات کلیدی خود را بدانید
  اول چیزهای مهم. شما نمی توانید کارهای زیادی انجام دهید بدون اینکه بدانید بازار هدف شما از چه کلمات کلیدی استفاده می کند تا راه حلی برای مشکلات خود که شرکت شما حل می کند ، پیدا کنید این به کمی تحقیق نیاز دارد. قدم به داخل کفش مشتری بالقوه محصول یا خدمات خود بروید. چگونه می توانید راه حل هایی برای مشکل خود پیدا کنید؟ در موتور جستجوی خود چه می خواهید جستجو کنید؟ به عنوان مثال ، اگر شما غذای سگ ارگانیک می فروشید ، مشتری بالقوه شما احتمالاً نگران سلامتی سگ وی است. شاید سگ وی حساسیت غذایی داشته باشد و در مورد مواد شیمیایی و محصولات جانبی در اکثر غذاهای سگ نگران باشد. جستجو را شروع کنید. چه سایتهایی ظاهر می شوند؟ به کلمات استفاده شده در آن قطعه ها نگاه کنید.

مثال SEO

چهار ستون اصلی در تدوین استراتژی سئو

چهار ستون سئو که صاحبان سایت باید در نظر داشته باشند عبارتند از:

 1. سئو تکنیکال – صفحات سایت شما چطور توسط ربات گوگل خزیده می شوند؟
 2. محتوا – داشتن مناسب ترین و بهترین پاسخ ها برای سؤالات کاربران
 3. سئو داخلی – بهینه سازی HTML و ساختار سایت
 4. سئو خارجی – اعتمsاد سازی و برندینگ

البته پیاده سازی این چهار ستون در عمل خیلی آسان نیست ما این را میدانیم، اما درک نقاط قوت و ضعف در رابطه با آنها برای تمرکز بر روی استراتژی سئو بسیار مهم است.

در سؤال “سگ من آلرژی غذایی” دارد ، کلماتی مانند “حساسیت” ، “طبیعی” و “متعادل” ظاهر می شوند. فراموش نکنید که در مورد کلمات مرتبط فکر کنید ، مثل مترادف (thesaurus.com می تواند بهترین دوست شما باشد) و گروه هایی از کلمات. با جستجوی آلرژی غذایی به سگ ما برگردید. شما می توانید عبارات کلیدی کلیدی مانند “حساسیت به مواد غذایی” ، “تمام رژیم های غذایی طبیعی” ، “تغذیه کامل متعادل” و “فقط مواد طبیعی” را در نظر بگیرید.

 1. نوشتن مطالب با کیفیت بالا (به طور طبیعی)
  نکته اصلی در اینجا استفاده از حس اسپایدی بازاریابی و ایجاد محتوای جذاب است که برای بازار هدف شما ارزشمند است. محتوای ارزشمند شامل محتوا است که به سؤالاتی که خریداران شما دارند پاسخ می دهد ، بینش هایی را که می توانند از آنها استفاده کنند در اختیارشان قرار می دهد و آنها را آموزش می دهد تا بتوانند در کاری که انجام می دهند بهتر باشند. در محتوای خوبی که ایجاد می کنید ، به یاد داشته باشید که از کلمات کلیدی مناسب به طور طبیعی استفاده کنید. سعی نکنید صفحات خود را (مانند اضافه کردن اصطلاحات کلمات کلیدی در مطالب خود ، برچسب های متا ، توضیحات Alt و غیره) در یک صفحه سعی کنید تا رتبه سایت خود را باد کنید. این به رتبه بندی جستجوی شما کمک نمی کند (در واقع می تواند به آن آسیب برساند). اگر موتورهای جستجو شما را بدست آورند (و دلیل این امر این است که ربات های آنها بسیار هوشمند هستند!) ، می توانند سایت خود را با پایین آمدن رتبه خود یا جابجایی کامل سایت خود از فهرست آنها جریمه کنند. به علاوه ، این امر بازدید کنندگان وب سایت شما را تحت تأثیر قرار نمی دهد. چه کسی می خواهد همان کلمات را بارها و بارها بخواند: “آیا به دنبال غذای ارگانیک سگ هستید؟ اگر به دنبال غذای ارگانیک سگ هستید ، دیگر جستجو نکنید. وب سایت غذایی سگ ارگانیک ما بهترین مکان برای سفارش غذای ارگانیک سگ شما است. ” آن را واقعی نگه دارید – شما در حال نوشتن برای یک شخص هستید.
 2. در URL های صفحه وب خود از کلمات کلیدی استفاده کنید
  مطمئن باشید که از URL های صفحه خود غافل نیستید زیرا آنها برای SEO شما مهم هستند. اینجاست که تحقیقات کلمات کلیدی شما مفید است. به عنوان مثال ، اگر یک صفحه در مورد محصول تأمین مالی خورشیدی شما صحبت می کند ، URL آن صفحه باید محصولات / تأمین مالی خورشیدی باشد. روی رایج ترین و جستجوی کلمات کلیدی مناسب متمرکز شوید. اگر می خواهید بین “تأمین مالی خورشیدی” و “لیزینگ خورشیدی” تصمیم بگیرید ، رتبه ای با بالاترین رتبه جستجو را انتخاب کنید.

چند روش سریع و آسان (و رایگان) برای بررسی رتبه بندی جستجو وجود دارد. یکی استفاده از Google AdWords Keyword Planner. به سادگی کلمات کلیدی خود را وارد کنید تا ایده ای در مورد میزان محبوبیت آنها از نظر حجم جستجو در تاریخ پیدا کنید. همچنین می توانید از Google Trends استفاده کنید ، که یک سایت واقعاً سرگرم کننده برای کشف است. کلمات کلیدی مختلف را برای مقایسه سریع گرافیکی علاقه در طول زمان مقایسه کنید.

ریدایرکت چیست؟ انواع روش های Redirect 301, 302, 307

دانستن نحوه اجرای ریدایرکت 301 یک مهارت اساسی سئو است.

این چیزی است که این راهنمای همه چیز است.

 ریدایرکت 301 یک روش دائمی برای انتقال کاربران و موتور های جسجتو از صفحه ای به صفحه ی دیگر است. طبق اسناد موجود و گفته های مدیران گوگل اعتبار لینک های صفحه از 90 تا 99 درصد به صفحه ی جدید منتقل می شوند. | سئو فاکس

حتماً تا آخر بخوانید زیرا می خواهم دو تاکتیک تغییر مسیر 301 مورد علاقه من (که نتایج عظیم را به شما می دهد) به شما نشان دهم. بگذارید وارد شویم:

301 تغییر مسیر چیست؟
آیا 301 تغییر مسیر بر رتبه بندی های Google شما تأثیر می گذارد؟
301 تغییر مسیر در مقابل برچسب های متعارف
تکنیک کیک
نحوه استفاده از 301 تغییر مسیر برای ایجاد لینک
روش ادغام
301 تغییر مسیر چیست؟
تغییر مسیر 301 یک کد وضعیت است که به موتورهای سیگنال می دهد که اکنون یک تغییر مسیر دائمی در حال انجام است.

تغییر مسیر 301 چیست؟

موتورهای جستجو مانند گوگل کد وضعیت 301 را مشاهده می کنند و آدرس های اینترنتی یا دامنه قدیمی را از فهرست حذف می کنند. در نتیجه موتورهای جستجو دامنه جدید یا URL جدید را به عنوان مکان جدید دائمی تشخیص می دهند.

حال سوال اینجاست:

آیا 301 تغییر مسیر بر رتبه بندی های Google شما تأثیر می گذارد؟
پاسخ کوتاه بله است.

تغییر مسیرهای 301 می توانند از دیدگاه فنی ، محتوا و پیوند ساختمان ، بر عملکرد سئو شما تأثیر مثبت یا منفی بگذارند.

من همه چیز را در این راهنما پوشش خواهم داد ، اما قبل از انجام این کار ، باید چند سوال مهم راجع به 301 بپوشانم.

آیا 301 تغییر مسیر عبور آب را می دهد (PageRank)؟
مطمئن نیستید چه کسی با عبارت “آب پیوند” آمده است ، اما بله آنها از PageRank عبور می کنند (توجه داشته باشید: Google هنوز هم از PageRank استفاده می کند ، اما در سال های بسیاری برای عموم به روز نشده است).

اگر به دلیل تعمیر، عدم وجود محتوا یا ... قصد انتقال کاربران در سایت خود را دارید این روش توصیه می شود. برخی از کارمندان گوگل اعلام کرده اند که از دیدگاه موتور جستجو گوگل تفاوتی میان انتقال قدرت صفحه بین ریدایرکت 302 و 301 وجود ندارد اما ما توصیه می کنیم تا از این روش برای موارد خاص موقتی انجام شود و دلیل آن ها پیروی از قوانین پیش فرض Internet است. | سئو فاکس

به گفته گری الیس ، “تغییر مسیرهای 30 برابر دیگر پیج رنک را از دست نمی دهند.”

هدایت مجدد گری الیس 30x

گری می گوید که همه ریدایرکتهای 30x (از جمله 301 تغییر مسیر ، 302 تغییر مسیر و 307 تغییر مسیر) 100٪ از PageRank را پشت سر می گذارند.

آیا باید او را باور کنید؟ بله و خیر.

او احتمالاً حقیقت را می گوید ، اما بهتر است از امنیت متاسف باشید.

302 تغییر مسیر در گذشته از PageRank عبور نمی کند ، بنابراین بهتر است مسیر ایمن را طی کرده و از یک 301 استفاده کنید.

301 تغییر مسیر در مقابل برچسب های متعارف
301 تغییر مسیر را به طور دائمی یک صفحه منتقل می کند و دیگر برای کاربر قابل مشاهده نیست. از طرف دیگر ، هنگام استفاده از “رابطه عادی” صفحه همچنان زنده و قابل مشاهده برای کاربر است. فقط موتورهای جستجوگر استفاده از برچسبهای متعارف را مشاهده می کنند.

اکنون با وجود این سؤالها ، راه را برای تغییر مسیر 301 تغییر مسیر می دهیم.

با ممیزی شروع کنید
بهترین ابزار مورد استفاده برای رسیدگی به کلیه موضوعات فنی مربوط به تغییر مسیر Screaming Frog SEO Spider است. در اینجا آنچه شما باید جستجو کنید:

شماره شماره 1 را چک کنید – URL های نا امن را پیدا کنید
اگر یک گواهینامه SSL نصب کرده باشید (که باید) ، این احتمال وجود دارد که برخی آدرس های اینترنتی همچنان ناامن باشند. مهم است که 301 URL های غیر ایمن را به سمت امن هدایت کنید.

خبر خوب این است که Screaming Frog SEO Spider این فوق العاده را آسان می کند.

فقط وارد دامنه اصلی خود شوید و تجزیه و تحلیل را شروع کنید.

فریاد قورباغه

سپس بر روی “پروتکل” کلیک کرده و “HTTP” را از پایین کشیدن انتخاب کنید.

فریاد زدن پروتکل قورباغه

در این بخش کلیه URL هایی که در حال حاضر ناامن هستند را به شما نشان می دهد.

فریاد زدن نتایج پروتکل قورباغه

رفع این موارد را در اولویت قرار دهید.

شماره شماره 2 را بررسی کنید – موارد تغییر مسیر
دو نوع تغییر مسیر وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود: 302 تغییر مسیر و زنجیرهای تغییر مسیر.

302s را پیدا و رفع کنید
برای یافتن 302s ، کافیست روی زبانه “کدهای پاسخ” کلیک کنید و از کشویی “تغییر مسیر (3xxx)” را انتخاب کنید.

فریاد کدهای پاسخ قورباغه

شما باید تمام 302 ها را به 301 تغییر دهید مگر اینکه در واقع 302 برای هدف مناسب آن (که یک تغییر مسیر موقت است) استفاده می شود.

اگرچه گوگل می گوید رها کردن 302 مانند آن خوب است ، من ترجیح می دهم تاس ها را نپوشانم. ثابت شده است که 301s از PageRank عبور می کنند. بنابراین به آنچه ثابت شده است ادامه دهید.

یک زنجیره تغییر مسیر پیدا کنید و حل کنید
قدم بعدی این است که ببینیم آیا وب سایت هدف دارای زنجیره های تغییر مسیر است یا خیر. یک زنجیره تغییر مسیر هنگامی اتفاق می افتد که یک تغییر مسیر به یک تغییر مسیر هدایت می شود.

گیج کننده ، درست است؟

خوب ، در اینجا نمایش تصویری وجود دارد که درک آن را آسان تر می کند:

تغییر مسیر زنجیره ای

یافتن زنجیره های تغییر مسیر مهم است زیرا احتمال خوبی وجود دارد که به صلاحیت وب سایت شما آسیب برساند. به این دلیل است که حقوق صاحبان پیوند (PageRank) باید از یک یا چند مرحله غیر ضروری عبور کند.

در صورت پیدا کردن این زنجیره های تغییر مسیر و سپس شکستن زنجیره مانند این باید انجام دهید:

ثابت

برای یافتن آنها ، کافی است Screaming Frog SEO Spider را باز کنید ، روی “گزارش” کلیک کنید و سپس بر روی “تغییر مسیر زنجیرها” کلیک کنید تا همه موجود را صادر کنید.

فریاد قورباغه

اکنون کافی است تمام زنجیره های تغییر مسیر موجود را تمیز کرده و تمیز کنید.

صفحه شماره 3 – 404 را بررسی کنید
404 صفحه فقط دو نوع وجود دارد که باید به آنها نگران باشید.

صفحه 404 تصادفی
صفحه 404 با بک لینک های موجود
اولین قدم واقعی تمام 404 صفحه موجود خود را پیدا کنید.

من برای یافتن این خطاها از ترکیبی از Screaming Frog SEO Spider و Google Search Console استفاده می کنم.

Screaming Frog SEO Spider را باز کنید و روی برگه “کد پاسخ” کلیک کنید. سپس “Client Error (4xx)” را از فهرست کشویی و صادر کردن انتخاب کنید….

متا دیسکریپشن (توضیحات متا) چیست چه کاربردی دارد؟

این درست است: برچسب های عنوان و توضیحات متا به وب سایت شما کمک نمی کنند که جادویی به بالای نتایج موتور جستجو برسد. گوگل آن را در سال 2007 تأیید كرد ، بنابراین بیایید آن اسطوره را در همان ابتدا بكشیم. با این حال ، این دو عنصر می توانند کلیک را از طریق نرخها بهبود بخشند و افراد را مجبور به کلیک بر روی لینک شما بجای پیوند یکی از رقبا کنید. بنابراین چرا صاحبان سایت از برچسب عنوان ها و توضیحات متا غافل می شوند و آنها را به سمت مشعل پشت سوق می دهند؟

توضیحات متا در بخش نتایج جستجو گوگل (SERP) برای کاربران به نمایش در می آید، این عنصر برای برقراری تماس با کاربر نقش جدی ایفا می کند و استفاده درست از آن می تواند منجر به افزایش CTR صفحه شود. | سئو فاکس

برچسب ها و توضیحات عنوان به موتورهای جستجو و کاربران بگویید سایت شما در مورد چیست. آنها محتوا را در هر صفحه از وب سایت شما توصیف می کنند و چگونگی ارتباط آن با جستجوی کاربر را توضیح می دهند. و در صورت استفاده صحیح ، آنها می توانند به عنوان “قلاب” تبلیغات شما در نتایج موتور جستجو عمل کنند.

اگر نمی دانید برچسب های عنوان و توضیحات متا چیست ، چرا مهم هستند و چگونه می توانید آنها را بنویسید تا چشم انداز بیشتری برای کلیک روی پیوندهای شما در نتایج موتور جستجو داشته باشید ، ما همه را در این راهنمای کوتاه توضیح خواهیم داد.

بیا شروع کنیم.

برچسب های عنوان و توضیحات متا چیست؟
عنوان ها و توضیحات متا بیت هایی از کد HTML در عنوان یک صفحه وب هستند. آنها به موتورهای جستجوگر کمک می کنند تا مطالب موجود در صفحه را درک کنند. عنوان صفحه و توضیحات متا معمولاً هر زمان که این صفحه در نتایج موتور جستجو ظاهر شود نشان داده می شود. (بعداً نمونه هایی از این مورد را مرور خواهیم کرد.)

برچسب های متا نوشته شده و قانع کننده می توانند کاربران بیشتری را به سمت کلیک بر روی وب سایت شما از نتایج موتور جستجو جذب کنند.

برچسب عنوان
برچسب عنوان عنصر عنوان یک صفحه وب است که مطالب موجود در یک صفحه را خلاصه می کند. در سه مکان اصلی ظاهر خواهد شد: مرورگرها ، صفحات نتایج موتورهای جستجو و سایتهای خارجی مانند Facebook یا Twitter. بعداً نمونه هایی از برچسب های عنوان را مرور خواهیم کرد.

یک نکته مهم وجود دارد که باید در خاطر داشته باشید. موتورهای جستجو انتظار دارند که یک برچسب عنوان شامل کلمات کلیدی و عباراتی مرتبط با آن باشد که درباره آن صفحه توضیح می دهد. بنابراین اگر عنوانی که ایجاد می کنید مربوط به صفحه نیست ، Google می تواند به جای آن عنوان دیگری را نشان دهد. شما نمی خواهید که این اتفاق بیفتد. چرا؟ از آنجا که برچسب های عنوان فرصتی عالی برای جذب چشم انداز برای کلیک کردن به سایت شما است ، بنابراین مطمئن شوید که خلاصه دقیق ، مختصر و قانع کننده از آنچه در مورد آن صفحه است ، می دهد.

در اینجا چگونه به نظر می رسد کد:

عنوان شما در اینجا

چند مثال به من نشان بده
برای مثال ، از صفحه نام دامنه خود استفاده خواهیم کرد.

این چگونه به نظر می رسد در نتایج موتور جستجو:

و به این ترتیب ظاهر می شود که صفحه در سایت های خارجی ، از جمله شبکه های اجتماعی مانند Facebook ، Twitter و LinkedIn به اشتراک گذاشته می شود:

توضیحات متا
برچسب توضیحات قرار است خلاصه ای از مطالب موجود در صفحه وب باشد. در حالی که برچسب عنوان بسیار محدود است ، توضیحات متا فضای کمی بیشتری را برای شما فراهم می کند تا به کاربران بگویید چه چیزی را ارائه می دهید ، و این فرصتی است که یک دلیل قانع کننده برای کلیک کردن به صفحه خود برای آنها فراهم کنید.

این همان چیزی است که برچسب توضیحات به نظر می رسد:

چند مثال به من نشان بده
بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه توضیحات متا برای صفحه میزبانی وب VPS در نتایج موتور جستجو ظاهر می شود:

نحوه نوشتن برچسب های عنوان و توضیحات متا که می توانند کلیک کنند
در زیر چند نکته وجود دارد که می تواند به شما در ایجاد برچسب های عنوان و توضیحات متا که کلیک می شوند ، کمک کند.

نکات کلی برای نوشتن داده های متا
• شامل جزئیات پیشنهادات ویژه مانند مثال زیر

• خواننده را تشویق کنید که اقدامی کند و احساس فوریت را معرفی کند ، به خصوص اگر یک پیشنهاد ویژه محدود با زمان وجود دارد ، مانند مثال زیر.

• از محرک های عاطفی و روانی استفاده کنید. در این راهنما از Moz اطلاعات بیشتری کسب کنید.
• توجه خود را روی کلیک کردن از خواننده متمرکز کنید. به نفع “خود” بر “ما” باشید.

اگر به راهنمایی کلی در مورد نحوه نوشتن نسخه برای وب سایت خود نیاز دارید ، این راهنما را بررسی کنید. می توانید دروس آموخته شده را برچسب های عنوان و توضیحات متا اعمال کنید….

کتاب آموزش سئو

یکی از بهترین راه ها برای یادگیری سئو سایت مطالعه کتاب های سئو می باشد. ما در ادامه لیست بهترین کتاب های سئو و بهینه سازی سایت را به شما معرفی خواهیم کرد.

 • راهنمای بهینه سازی موتور جستجو گوگل برای مبتدیان
 • اصول اولیه سئو را بیاموزید
 • راهنمای مبتدی لینک بیلدینگ
 • راهنمای لینک سازی
 • لینک بیلدینگ برای سئو – راهنمای نهایی
 • درک تکنیک های سئو
 •  گذشته، حال و آینده سئو
 • سئو فروشگاه اینترنتی – راهنمای نهایی
 • سئو را از حرفه ای ها یاد بگیرید
 • آینده سئو در ۲۰۱۸ و فراتر از آن

سئو چیست؟

سئو

فارسی شده کلمه کلیدی SEO به فارسی سئو خوانده می شود که در انگلیسی Search Engine Optimiaztion نام دارد.

توصیه می شود اگر آشنایی لازم با سئو را ندارید حتما با یک سئو کار مشورت کنید و یا از خدمات سئو سایت استفاده نمایید.

طراحی وب سایت

اگر دانش لازم در زمینه طراحی وب سایت را ندارید توصیه می کنیم به هیچ عنوان کار طراحی سایت را خودتان انجام ندهید و با سفارش طراحی سایت یا خدمات طراحی وب سایت حتما با یک شرکت حرفه ای در این زمینه همکاری کنید

ادز

ادز
امروزه روش‌­های متعددی برای تبلیغات موجود است , البته بدون شک تبلیغات در گوگل ادز برای کسب و شغل های آنلاین شایسته ترین مورد به‌شمار می‌­رود .
این که چه‌طور در گوگل تبلیغ کنیم نکته‌ی با اهمیت و حساس برای هر کسب و فعالیت است .
ما درین مقاله اساسی‌ترین برتری‌های گوگل ادز نسبت به بقیه روش‌های تبلیغاتی را بررسی کرده‌ایم .

گوگل ادز اصلاً چیست؟
در‌صورتی‌که بخواهیم به ساده‌ترین صورت این سیستم تبلیغاتی را توضیح دهیم , بایستی بگوییم گوگل ادز یک اکوسیستم است متشکل از :

کاربرانی که در وب درگیر گشت و گذار می باشند .
کسب و کارهایی که می خواهند تبلیغات خویش را به مشتری‌های بالقوه نمایش دهند .
رسانه‌‌های اینترنتی ; یعنی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که میخواهند با نمایش این تبلیغات , به درآمد برسند . یکی‌از مطرح‌ترین این رسانه‌ها خویش موتور جستجوی گوگل است .
در واقع شما تحت عنوان یک کسب و عمل , تبلیغ خویش را در رسانه‌های متعدد اینترنتی به یوزرها انگیزه خویش نمایش می‌دهید .

تبلیغات گوگل

چرا کسب و شغل های آنلاین می بایست از گوگل ادز به کار گیری کنند؟
دنیای بازاریابی در سال­‌های اخیر به روش چشم‌گیری عوض شده و گوگل ادز یک کدام از پلتفرم­‌های تبلیغاتی است که در ساخت این تغییرات نقش به‌سزایی داشته است .
یکی‌از مزایای به کارگیری از تبلیغات گوگل ادز این است که برخلاف دیگر استراتژی­‌های بازاریابی و تبلیغات اینترنتی , شما صرفا هزینه تبلیغاتی را پرداخت می­‌کنید که مخاطبان بر روی آن کلیک نمایند . در واقع تبلیغات در گوگل ادز یک کدام از موثرترین روش‌­های تبلیغات آنلاین PPC محسوب می‌­شود و به وسیله هزاران اداره کوچک , میانگین و بزرگ استعمال می‌­گردد .
کلیه اشخاص و سازما‌‌ن‌­هایی که از گوگل ادز به کارگیری می‌­کنند در یک مورد با یکدیگر اشتراک دارا‌هستند : ” آن­ها می‌­خواهند میلیون‌ها استفاده کننده اینترنت که داده ها , تولید ها و خدماتی را به صورت آنلاین کاوش می­‌کنند , بدست بیاورند . ”

درصورتی که تبلیغات گوگل ادز را دورازشوخی بگیرید و به حالت صحت پیش روید , احتمال این‌که به حجم بالای مخاطبان مورد نظرتان برسید , فراوان بسیار خواهد بود .

مخاطبان بالای گوگل ادز نسبت به بقیه بسترهای تبلیغاتی
اصلی­‌ترین انگیزه تمام کسب و امور از تبلیغات وب سایت و محصولات­شان مطلقا ارتقا مشاهده , ارتقاء مشتریان بالقوه و در غایت ارتقاء فروش است .
تبلیغات گوگل ادز با اعتنا به دارا بودن طیف گسترده مخاطبان و همینطور تجهیزات و مزایایی که به نسبت بقیه روش­‌های تبلیغاتی دارااست , شیوه وصال به‌این انگیزه دارای اهمیت را برای صاحبان شغل ها هموارتر می­‌کند .
آمارها نشان می­‌دهند , روزمره نسبتاً ۳ . ۵ میلیارد کاوش در گوگل انجام می­‌شود و به صورت اعتقاد شما این میزان مخاطب را در هیچ یک از بسترهای تبلیغاتی دیگر نخواهید داشت .

قابل ذکر است , تبلیغ کنندگان با به کارگیری از گوگل ادز می‌­توانند تبلیغات وب سایت و یا این که سرویس ها خویش را علاوه بر نمایش در ورقه حاصل موتور کاوش , در بقیه برنامه‌­ها و ابزارهای گوگل مثل : Gmail , YouTube و همینطور ۶۵۰۰۰۰ نرم افزار و دو میلیون وب­‌سایتی که در شبکه نمایش گوگل وجود دارا‌هستند , در معرض رویت کرد یوزرها قرار دهند .

گوگل ادز

ارتقا مخاطب بالقوه و ازدحام از روش گوگل ادز
تبلیغاتی که باعث به ارتقاء مخاطبان وبسایت شود , برای کسب و امور یک دست‌آورد محسوب می­‌شود , ولی یک تبلیغ کارآمد تبلیغی است که مخاطبان را تبدیل به مشتریان بالقوه کرده و در غایت سبب ساز به ارتقا فروش شود .
تجربه اشخاص در تبلیغات اینترنتی حاکی از این است که تبلیغات گوگل ادز یکی شایسته ترین روش‌­ها برای ایجاد لید می­باشد .

برای مثال در صورتی‌که کمپین­‌های تبلیغاتی این پلتفرم را به صدق تهیه و تنظیم و سازمان فرمایید , قابلیت این که مشتریان هدفمند متعددی در جهت وبسایت شما روانه شوند , فراوان بالا است .
گوگل ادز به شما امداد می­‌کند تلاش‌­های­تان را بر روی کسانی متمرکز نمایید که در جستجوی تولیدات و خدماتی مثل شما می باشند .
با تبلیغات در گوگل ادز و استعمال از ابزارهای آن می‌­توانید به صورت مداوم فعالیت‌­های تبلیغاتی­‌تان را تصحیح نمایید تا صرفا اشخاصی که حقیقتا خواستار خرید تولید ها یا این که سرویس ها شما می باشند , از روش این بستر به وب‌سایت­تان رسول شوند .
در فیض شما با سیل مشتریان بالقوه و در فیض ارتقا فروش روبرو خواهید شد .

ادز سریعتر از سئوی سایت :
یکی‌از اصلی ترین مزایای به کار گیری از گوگل ادز این است که سریعتر از سئوی سایت فعالیت می­‌کند .
اگر‌چه سئوی وب سایت هم سبب به ارتقاء مخاطب و ساخت ازدحام برای سایت‌­ها می­‌شود البته کمپین­‌های بهینه‌سازی شده گوگل ادز می­‌تواند خیلی سریع‌تر از سئوی وب سایت برای کسب و شغل های آنلاین فیض بخش باشد .
این کمپین­‌ها نرخ کلیک ( CTR ) بالا و ازدحام بیشتری به همراه دارا هستند که معنای آن ارتقا مشتریان بالقوه و در فیض ارتقاء فروش است .
در اینجا دلایلی موجود هست که ارتقا مخاطب سریع‌تر و مؤثرتر از روش گوگل ادز را تایید می­‌کند .

– می‌­توانید هم زمان بر یک‌سری واژه و کلمه اساسی متمرکز گردید .

– هر زمان که بخواهید می‌­توانید کمپین­‌های تبلیغاتی­‌تان را راه اندازی یا این که متوقف فرمائید .

– تبلیغاتی که برفراز ورقه نمایان می­‌شوند , با سرعت بیشتری مشاهده می‌­شوند .

گوگل

در خدمت تبلیغاتی گوگل , شما می توانید مبنی بر یکسری میزان متفاوت , مخاطبان انگیزه خویش را با توجه بالایی مشخص و معلوم نمائید :

ردۀ سنی : اشخاصی که در یک بازۀ سنی مشخص و معلوم قرار دارا هستند .
علایق : افرادی که به یک قضیه معلوم علاقه‌مند می‌باشند .
جنسیت : اشخاصی که جنسیت آن‌ها مونث یا این که مذکر است .
مکان : اشخاصی که در یک مجموعه کشور ها , مملکت , شهر یا این که چه بسا محله معاش می کنند .
دستگاه : افرادی که از رایانه همراه , تبلت یا این که موبایل به کارگیری مینمایند .
بازاریابی دوباره ( Remarketing ) : اشخاصی که قبلاً به وبسایت یا این که نرم افزار شما راز زده‌اند , البته خریدی انجام نداده‌اند .
با این اکانت , شما میتوانید به گوگل بگویید که تبلیغ شما‌را صرفا به آقایان ۱۸ تا ۲۴ سالی نمایش دهد که در یکی‌از محله‌های شهری در آلمان می‌باشند و با موبایل خویش به وب متصل شده‌اند . دیدنی است , نه؟

حال وقت آن رسیده که از خویش بپرسیم آیا تبلیغات از این هدفمندتر نیز ممکن است؟

نرخ بالای رجوع و برگشت سرمایه با گوگل ادز
ROI نسبت سود خالص به هزینه­‌های شما است که غالبا مهم ترین مولفه اندازه‌گیری برای یک تبلیغ‌کننده محسوب می‌­شود . چون این فرمان تأثیر حقیقی تلاش‌­های تبلیغاتی شما در تجارت‌تان را نشان می‌­دهد .

زمانی‌که شما از روش‌­های تبلیغاتی برای ارتقا فروش , ایجاد لید یا این که بقیه فعالیت‌­های هدف‌مند و گرانبها استعمال میکنید , بایستی به صورت مداوم و هم‌زمان میزان راندمان سپرده گذاری ( ROI ) خویش را هم مقدار بگیرید . با فهمیدن ROI , می­‌توانید بفهمید مبلغی که هزینه می­‌کنید برای تجارت تان پرمنفعت است یا این که خیر!

برای به‌دست آوردن چهره ای واضح­‌تر از کاری که شایسته ترین فیض را به شما می‌­دهد , می بایست دائماً اقدامات و کمپین‌­های خویش را تست و پیگیری فرمائید . گوگل ادز برای این فعالیت بستری بدون نقص داراست , چون یک پلتفرم تبلیغاتی روشن است که داده ها ما یحتاج شما‌را به‌راحتی در دسترس‌تان قرار می­‌دهد . به‌این مضمون‌ که , می‌­توانید در گوگل ادز , مورد ها و عملکردهایی که بازده‌ی خیر داشته و نرخ رجوع سرمایه در آن­ها بیشتر است را بفهمید و آن‌گاه کارایی و دارایی خویش را درین زمینه­‌ها متمرکز کنید .

چنانچه هزینه هرکدام از تبلیغات , کمپین تبلیغاتی یا این که بخش­‌هایی از یک کمپین به نسبت راندمان آن بیشتر است , می­‌توانید متوقف‌شان کرده و درواقع سرمایه‌تان را هدر ندهید . در ازای سرمایه خویش در آتی برای کمپین­‌های چیره تست نمائید . هنگامی­ که کمپین­‌های گوگل ادز را با صرفه فرمائید , می‌­توانید راندمان بالایی را به‌دست آورید که ممکن است کسب این میزان‌ از رجوع سرمایه با تبلیغات در گوگل ادز , از روش دیگر استراتژی­‌های بازاریابی قابلیت و امکان پذیر نباشد .

تبلیغات در گوگل

سرویس ها بدون نقص گوگل ادز را با ماشین کرایه ای ادنگاه اخذ نمایید
چنان‌چه می‌­خواهید به‌تازگی وارد فضای آنلاین گردید یا این که در حالتی‌که درین دور و اطراف عمل دارید و به اندیشه ارتقاء مشتری میباشید و می­‌خواهید بازار خویش را توسعه دهید , با ساخت یک حساب گوگل ادز می‌­توانید شایسته ترین فیض را به‌دست آوردید .
ادنگاه از صفر تا صد این فرآیند , تا وصال به موفقیت در کنارتان خواهد بود .
ادنگاه این عمل را با ساخت یک اکانت مخصوص مجانی همراه با قابلیت دسترسی بی واسطه آغاز می‌­کند , آنچه تحت عنوان تبلیغ در لحاظ دارید به شایسته ترین صورت ممکن برای شما می‌­سازد , پروسه تبلیغات در گوگل و حساب گوگل ادز شمارا رئیس و تبلیغات‌تان را بهینه‌سازی می­‌کند , گزارشی ظریف از مسیر کمپین و پایان آن در اختیارتان قرار می‌­دهد .
در واقع شما با ادنگاه می­‌توانید یک حساب گوگل ادز ساخت و سازمان فرمایید و از حداکثر مزایای امنیت و پشتیبانی برخوردار باشید .

با ما در رابطه باشید .

گوگل ادوردز

اگر اخیرا وارد دنیای بازاریابی اینترنتی شده اید , خوش آمدید . حقیقت چه چیزی سبب ساز شد این قدر دیر قصد به به کارگیری از تبلیغات گوگل بگیرید؟
دیجیتال مارکتینگ عرصه پیکار جدیدی است که در آن پیکار برندها ( آرم های تجاری ) برقرار است .
روزهایی که اطلاع رسانی های بازرگانی تلوزیونی , بیلبوردها و تبلیغات ( بی صحبت ) خبرنامه ها , اثرگذار ترین منش برای آشنایی یک مال بود دیگر قبلی است .

همه‌ی این تبلیغات فعلا به صورت آنلاین صورت می‌گیرد , و این چیز خوبیست!

تبلیغات آنلاین به ما فرصتی داده است تا پیام های تبلیغاتی را در سمت نقاطی که تبلیغات در آن‌ها فراوان اثر گذار است نشانه گیری کنیم .

گوگل ادوردز


تبلیغات گوگل در نتیجه ها جستجوی گوگل , شبکه نمایش , یوتیوب , گوگل پلی و دیگر سرویس‌های آن , تجربه‌ی فوق‌العاده‌ای از تبلیغات هدفمند را ساخت نموده است که شما می‌توانید از پتانسیل بدون نقص آن حداکثر استعمال را ببرید .

ولی ممکن است بپرسید چرا گوگل؟

گوگل دوست داستنی ترین و حاذق ترین موتور کاوش درین سیاره است . در باب آن تصور کنید , وقتی که شما بدون چاره به کاوش کردن در اینترنت می‌باشید , نمی گویید ( دارم توی اینترنت کاوش می کنم ( بلکه می‌گویید ( دارم گوگل می کنم . (

گوگل ادوردز

نسبتاً بازار کاوش در انحصار گوگل است . به نحوی که از اسم آن تحت عنوان فعل برای کار متبوع کاوش استعمال می‌کنیم در حالتی که شما در گوگل تبلیغات نمی‌کنید , فرصتی طلایی برای ارتقاء تدبیر از برندتان و جذب مشتری را از دست می دهید .

هزینه تبلیغات در گوگل بوسیله تبلیغ‌کنندگان و به صورت مزایده‌ای گزینش می‌گردد . ولی در بعضی عبارات حیاتی که رقابت متعددی موجود است , هزینه کلیک بالا است . ( رقابت بالا نشان می دهد که‌این جور تبلیغات حقیقتا پاسخ می دهد! )

به این ترتیب , برای تماشا ی موفقیت بالا در دنیای تبلیغات گوگل , شما حقیقتا می بایست طرف خودتان ( تبلیغات گوگل ادز ) را بشناسید .

این به عبارتی چیزیست که‌این مقاله به آن می‌پردازد .

به هیچ وجه تبلیغات گوگل چیست؟

ممکن است تا به حالا در زمینه ی تبلیغات گوگل , بیشتر اسم همگانی خیس قبل آن , یعنی Google AdWords را شنیده باشید . گوگل در میانه سال 2018 تمایل به تغییر و تحول اسم خدمت تبلیغاتی خویش گرفت و اکنون اسم آنGoogle Ads است .

گوگل ادز یک خدمت آنلاین است که به شما اذن می‌دهد تا تبلیغات خویش را که در موتور جستجوی گوگل یا این که شبکه نمایش ( Display Network ) به نمایش بگذارید .

تبلیغات جستجوی گوگل شبیه نتیجه ها جستجوی معمولی گوگل می باشند و به طور معمول گذشته از نتیجه ها کلیدی ظواهر میگردند .

این روش مقابل باصرفه سازی موتور کاوش ( SEO ) که در آن برگشت سرمایه قادر است تا شش ماه به ارتفاع بیانجامد , یک روش خوب برای فیض گیری پرسرعت است .
این بدین معنی نیست که بگوییم SEO بد است . SEO هنوز نیز بخش مهمی از دنیای بازاریابی اینترنتی است . البته این که تبلیغات گوگل سریعتر سود می‌دهد , چیز دیگریست!
در برگه حاصل جستجوی گوگل , شما میتوانید بفهمید که کدام نتیجه ها مرتبط با حاصل طبیعی کاوش میباشند و کدام تبلیغات گوگل هستند؟ به این دلیل‌که تبلیغات با یک مربع سبز کوچک که باطن آن عبارت ( اطلاع رسانی ( مندرج شده‌است معلوم می‌گردد .

تبلیغات بنری گوگل به خواسته جلب دقت یوزرها و لینک دادن آن ها به یک برگه یا این که وبسایت که در آن قابلیت و امکان جذب مشتری موجود هست , تولید میشوند .

تبلیغات بنری نیز در سرویس‌های خویش گوگل و نیز از روش شبکه ی نمایش گسترده ( ( Google Display Network نمایش داده میگردد . شبکه نمایش گوگل مشتمل بر میلیون ها سایت است که موافقت کرده اند تا تبلیغات گوگل را در صفحه های خویش بر پایه ی رفتارهای خرید و جستجوی مشاهده کنندگان وبسایت , نمایش دهند .


تبلیغات جستجوی گوگل

شبکه‌ی جستجوی گوگل معمول ترین گونه اطلاع رسانی های Google Ads است و از جمله خدمت های آن است که بیشتر با آن در رابطه است .

تبلیغات جستجوی گوگل مبتنی بر یک دسته پرداخت کلیکی روی تبلیغات عمل می نماید , بدین معنا که تبلیغ کنندگان به ازای هر توشه کلیک مشتری احتمالی بر روی اطلاع رسانی خویش پول پرداخت می نمایند .

در حالتی‌که انگیزه کمپین شما آگهی باشد , اطلاع رسانی ها هم میتوانند به نحوی تهیه شوند که پرداخت به ازای هر برخورد صورت گیرد .

مصرف کنندگان دکمه واژه و کلمه ای را در گوگل کاوش می نمایند و بعد از آن تبلیغات ذی‌ربط مبتنی بر آنچه که آن ها در پی آن می گشتند , نشان داده می شود .

اطلاع رسانی های جستجوی گوگل براساس بها پیشنهادی شما در مقایسه با رقبا نشان داده می شود . البته این تمامی ی آن چیزی نیست که در‌این پروسه موجود هست .گوگل در هنگام گزینش ترتیب ( درجه آگهی‌ها ) تعدادی برهان را در حیث می‌گیرد . مبلغ پیشنهادی برای تبلیغات که بوسیله تبلیغ کننده مشخص و معلوم می شود , حیاتی است , ولی دارای ربط بودن اطلاع رسانی متبوع به همراه کیفیت آن هم نقش مهمی دارااست .

کیفیت برگه ی فرود و دارای ارتباط بودن , عامل ها مهمی میباشند که به شما قابلیت میدهد در ابتدا نتیجه ها جستجوی گوگل ظواهر گردید .

کلیدی است که اطمینان نتایج فرمائید که شما برای کلیک های نامرتبط پول نمی دهید .
خوشبختانه , در گوگل ادز به نیکی میتواند ترقی کمپین‌های تبلیغاتی خویش را دنبال نمایید .

از روش سیستم گزارش گوگل ادز , می‌توانید مشاهده کنید که یکسری نفر اطلاع رسانی را چشم اند , یک سری نفر روی آن اطلاع رسانی کلیک کرده اند و چه تعداد از این کلیک ها با استقبال مشتری برای خرید مواجه گردیده اند .
این دستور به شما امداد می نماید تا دارایی ی بازاریابی خویش را به حداکثر برسانید .

تبلیغات در گوگل : درجه نخستین را می‌خواهم! چه طور گوگل مکان تبلیغ را انتخاب می کند؟

همانگونه که گفته شد , مبلغ پیشنهادی که شما به ازای هر کلیک پرداخت می‌کنید در تبلیغات گوگل حیاتی است . ادراک این مضمون‌ , نسبتا بی آلایش است . با دقت به این که کلیک های نامعتبر برای شما سودی ندارد , گوگل این کلیک‌ها را می‌باید و هزینه‌ای به ازای آن ها از شما کسر نمیکند .

راهکار های قیمت‌گذاری متمایز در گوگل ادز موجود هست که می توان از آنان برای به حداکثر رساندن برگشت هزینه ی تبلیغات یا این که هزینه ی کلیکی تهیه کرد . تبلیغ کنندگان همینطور می‌توانند یک راهکار نرخ‌گذاري خودکار را برای به حداکثر رساندن کانورشن ها ( تبدیل بازدیدکنندگان تارنما به لید یا این که مشتری ) تهیه و تنظیم نمایند .

هنگام نرخ‌گذاري طبق لغت ها دارای اهمیت , مبالغ پیشنهادی متفاوتی روی واژگان متعدد اعمال می شود . کلیه ی این ها به این‌که چه عبارات با اهمیت بیشتر قیمت دارا هستند , ختم میگردد . واژگان گرانبها خیس , پیشنهادات بالاتری را اخذ می نمایند . این هم یک معنی معمولی است .

گوگل دارنده ابزاری به اسم کیورد پلنر ( Google Keyword Planner ) است که پیشنهاداتی را به شما ارائه میدهد و همینطور به شما می گوید که‌این کلمه چقدر مقرون به صرفه و رقابتی است . ولی برای این که بتوانید توصیه ارزش موثرتری داشته باشید , نیاز به راهکار بیشتری خواهید داشت .

مقررات خودکار را میتوانید از روش داشبورد تبلیغات اطلاع رسانی ( Google Ads ) خویش تهیه نمائید که به شما اذن می‌دهد محتوای خویش را به صورت موءثر با صرفه سازی فرمایید .

تبلیغات گوگل به صورت خودکار مخارج تبلیغ را برای واژگان کم هزینه ارتقا میدهد و به صورت مداوم از روش الگوریتم فراگرفتن خودرو به طوری تهیه می شود که بیشترین بخت تبلیغات را به دست آورید .

شما همینطور می‌توانید نقاط منفی ای را انتخاب نمائید , یعنی به صورت مختص به گوگل بگویید که در چه مکان هایی نمیخواهید تبلیغات خویش را به نمایش بگذارید . این فعالیت موجب صرفه جویی در هزینه می شود در حالی که احتمال استقبال مشتری احتمالی برای خرید را ارتقا می‌دهد . با این عمل می‌توانید ارزش پیشنهادات خویش را به صورت اثر گذار برای نقاط دیگر تهیه فرمایید .
امتیاز کیفی اطلاع رسانی شما به شدت به دارای ربط بودن آن مربوط است . علاوه بر این‌که اطلاع رسانی شما می بایست با کلیدواژه ای که در آن سفارش ارزش نموده اید رابطه داشته باشد , ورقه ی مقصد شما هم می بایست به نیکی دارای ربط باشد .

برای اطمینان از انجام این عمل , اطمینان نتایج نمائید که بعضا از کلمه ها دارای اهمیت که روی آن‌ها نرخ‌گذاري میکنید در رمز عنوان اطلاع رسانی و تیتر آن هم نمایش داده می شود . قدم‌بعدی را نیز بردارید و واژگان اصلی را در سرتاسر نوشته اطلاع رسانی روی کاغذ ی فرود خویش توزیع فرمایید .

تبلیغات در گوگل : همگی چیز به سیستم کارداران مربوط می شود .

تبلیغات گوگل در یک مقدار نیست که بتواند با تمام فرمول ها متناسب باشد . تجربه ی تبلیغات , بسته بدین این‌که مشتریان شما از کدام سیستم برهان به کارگیری می نمایند , گوناگون است .

دستگاه های تلفن همراه و کامپیوتر های رومیزی مضاعف متعدد از یکدیگر می‌باشند و نیاز به راهکار های متمایز دارا هستند .

این با اهمیت است که شما سیستم برهان های گوشی را نادیده نگیرید چون آن‌ها برای ارائه زیاد موثر میباشند . استعمال از وب موبایل محبوبیت شدیدی به دست آورده و مردمان رغبت دارا هستند جستجوهای اینترنتی خویش را در طول جنبش انجام دهند .

هنگام با صرفه سازی محتوا برای گوشی , پیام شما بایستی مختصر باشد تا بتواند با مقدار ی کوچکتر دستگاه تلفن همراه تهیه شود .

همان گونه که گفته شد , هزینه ی هر کلیک مبنی بر دستگاه میتواند متعدد باشد . دسکتاپ ها بیشترین هزینه و تبلت ها کمترین هزینه را دارا هستند , در حالی که گوشی هزینه ای در بین این دو داراست . به همین علت اساسی است که راهکار های توصیه ارزش خویش